Конкурси

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги - застраховка "Трудова злополука"

БМВ ЕООД открива конкурс процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за сключване на задължителна застраховка "Трудова злополука" на работниците и служителите на БМВ ЕООД.

Конкурсна документация:

 

1. Обявление

2. Декларация

3. Ценово предложение

Back to top

Избор на изпълнител за застраховки "Гражданска отговорност" и "Каско" на МПС

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс застраховане на МПС собственост на БМВ ЕООД.

Конкурсна документация:

1. Обявление

2. Ценова оферта Приложение 1 и 2

3. Договор ГО

4. Договор Каско

Back to top

Конкурс по офертa за избор на изпълнител с предмет: „Комплексно обслужване на персонала на БМВ ЕООД от служба по трудова медицина“.

1. Покана

2. Задание 

Back to top

13.07.2023: Решение № 8121з-1063/13.07.2023г. на министъра на МВР относно обявяване конкурс за управител

13.07.2023: Решение № 8121з-1063/13.07.2023г. на министъра на МВР относно обявяване конкурс за управител

Back to top

Конкурс за избор на купувач на алуминиев отпадък

БМВ ЕООД отправя покана за предоставяне на оферти за поръчка с предмет:

Продажба на алуминиев отпадък образуван от технологичен и производствен брак при производство на регистрационни табели.

Количеството е около 2 тона.

Място за подаване на офертите: гр. София,Бул. Кн. Мария Луиза 101 или на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срок за подаване: 10.07.2023г.

Back to top

Избор на регистриран одитор

БМВ ЕООД обявява конкурс за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверяване на годишните финансови отчети на дружеството за 2022г. и 2023г.

 

1.Покана

2.Приложение №1

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги - застраховка "Трудова злополука"

БМВ ЕООД открива процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за сключване на задължителна застраховка "Трудова злополука" на работниците и служителите на БМВ ЕООД.

 

Конкурсна документация:

1.Обявление

2.Декларация

3.Ценово предложение

Back to top

Избор на изпълнител за застраховки "Гражданска отговорност" и "Каско" на МПС

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс застраховане на МПС собственост на БМВ ЕООД.

 

Конкурсна документация:

1.Заповед

2.Обявление

3.Ценова оферта - Приложение 1 и 2

4.Декларация - Приложение 3

5.Договор ГО - Приложение 4

6.Договор Каско - Приложение 5

Back to top

Избор на регистриран одитор 26.11.2020

БМВ ЕООД обявява конкурс за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверяване на годишните финансови отчети на дружеството за 2020г. и 2021г.

 

Конкурсна документация:

1. Покана

2. Приложение 1

Back to top

Избор на изпълнител за застраховки "Гражданска отговорност" и "Каско" на МПС и застраховка "Трудова злополука на служителите" 23.11.2020

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс застраховане на МПС собственост на БМВ ЕООД и застраховка "Трудова злополука" на служителите.

 

Конкурсна документация:

1. Решение

2. Приложение 1 - опис на МПС

3. Декларация за липса на задължения

4. Декларация за свързаност

5. Декларация за несъстоятелност

 

Back to top

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД [02.10.2020]

БМВ ЕООД открива процедура "Избор на изпълнител съгласно "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции" на "Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД" за следните видове финансови услуги:

1. Свободни парични средства;

2. Платежни и свързани услуги;

3. Финансиране.

 

Конкурсна документация:

 

1. Покана

2. Договор

3. Методика

4. Приложение 1 - Административни сведения

5. Приложение 3 - Декларация за съпътстващи услуги

6. Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност

7. Приложение 6 - Ценова оферта

8. Приложение 7 - Декларация за приемане на условията на конкурсната процедура

 

Срокът за подаване на офертите е до 17:00ч. на 03.11.2020г.

 

Офертите се подават в деловодството на "Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД, гр. София - 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 101.

 

Всички въпроси относно процедурата на заинтересованите лица, следва да се изпращат на факс: 02/ 8313185 или на адрес: гр.София - 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 101.

 

 

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ [05.02.2020]

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука" на служители".
Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 09:00 до 12:00 часа от 05.02.2020 г. до 21.02.2020 г. вкл. или от адрес www.bmv-eood.bg
Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул."Кн.Мария Луиза"№ 101, от 9:00 до 12.00 часа и от 13:30 до 17:00 часа с краен срок до 16:00 часа на 21.02.2020 г.

Отваряне на офертите: 24.02.2020г.
За справки: тел. 02/8130711.

Конкурсна документация:

1. Заповед за откриване на процедура за за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука" на служители".

2. Документация за процедура по възлагане на поръчка чрез публична покана за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука";

3.Образец №2 - Административни сведения

4.Образец №3 - Декларация

5.Образец №4 - Техническо предложение

6.Образец №5 - Ценово предложение

7. Проект на договор.

Back to top

Конкурс за предоставяне на имот под наем [17.01.2020г.]

Конкурс за предоставяне на имот под наем

 

1.Заповед

2.Приложение А: Условия на търга

3.Приложение №1

4.Приложение №2

5.Приложение №3

6.Покана

7.Приложение Б: Договор за наем

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС” [29.08.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

БМВ ЕООД, гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза" № 101, на основание чл. 14, ал. 1 и чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането

ОБЯВЯВА

Процедура за провеждане на конкурс за застраховане на 7 броя МПС със задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС".
Конкурсът ще се проведе на 16.09.2019 г. от 10.00 часа в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза"№ 101.
Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 29.08.2019г. до 13.09.2019 г. или от сайта на дружеството на адрес www.bmv-eood.bg.
Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул."Кн.Мария Луиза"№ 101, от 09.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на 13.09.2019 г.
За справки: тел. 02/8130711.

1. Административни данни

2. Договор ГО

3. Договор Каско

4. Заповед откриване процедура застраховател

5. Обявление застрахотел МПС

6. Приложение1 - Каско

7. Приложение2 - Гражданска отговорност

8. Ценова оферта ГО

9. Ценова оферта Каско

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ [22.02.2019]

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука" на служители".
Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 25.02.2019 г. до 11.03.2019 г. вкл. или от адрес www.bmv-eood.bg
Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул."Кн.Мария Луиза"№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на 11.03.2019 г.
За справки: тел. 02/931 60 75.

Конкурсна документация:

1. Заповед за откриване на процедура за за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука" на служители".

2. Документация за процедура по възлагане на поръчка чрез публична покана за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука";

3. Проект на договор.

Back to top

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ [03.10.2018]

БМВ ЕООД открива процедура с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ за следните видове финансови услуги :
1. Свободни парични средства;
2. Платежни и свързани услуги ;
3. Финансиране.

Конкурсна документация:

1. Покана
2. Решение
3. Приложение 1 - Административни сведения за участника
4. Приложение 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелства
5. Приложение 3 - Декларация за съпътстващи услуги
6. Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност
7. Приложение 5 - Техническо предложение
8. Приложение 6 - Ценова оферта
9. Приложение 7 - Декларация за приемане на условията на конкурсната процедура
10. Методика за оценяване
11. Проект на договор

Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. на 10.10.2018 г.

Офертите се подават в деловодството на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101. 

Всички въпроси относно процедурата на заинтересованите лица, следва да се изпращат на факс: 02  8313185 или на адрес:  гр. София  -  1202,      бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.

Отговорите се публикуват в профила на купувача на електронната страница на
Възложителя - http://bmv-eood.bg .

Back to top

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ [11.09.2018]

БМВ ЕООД открива процедура с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ за следните видове финансови услуги :
1. Свободни парични средства;
2. Платежни и свързани услуги ;
3. Финансиране.

Конкурсна документация:

1. Покана
2. Решение
3. Приложение 1 - Административни сведения за участника
4. Приложение 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелства
5. Приложение 3 - Декларация за съпътстващи услуги
6. Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност
7. Приложение 5 - Техническо предложение
8. Приложение 6 - Ценова оферта
9. Приложение 7 - Декларация за приемане на условията на конкурсната процедура
10. Методика за оценяване
11. Проект на договор
Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. на 26.09.2018 г.

Офертите се подават в деловодството на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101. 

Всички въпроси относно процедурата на заинтересованите лица, следва да се изпращат на факс: 02  8313185 или на адрес:  гр. София  -  1202,      бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.

Отговорите се публикуват в профила на купувача на електронната страница на
Възложителя - http://bmv-eood.bg .

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС” 2018 [14.08.2018]

Безконтактни мултиплексорни вериги ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс за застраховане на 7 броя МПС /6 броя леки автомобили, 1 брой товарен автомобил/  със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС”.

Конкурсът ще се проведе на 29.08.2018 г. от 10.00 часа в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”№ 101.
Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 13.08.2018г. до 28.08.2018 г. или от секция „Профил на купувача“  на уебстраницата на дружеството на адрес www.bmv-eood.bg
Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на 28.08.2018 г. 
За справки: тел. 02/8130711

Конкурсна документация:
1. Обявление

2. Заповед 

3. Списък на автомобилите за "Автокаско"
4. Списък на автомобилите за "Гражданска отговорност"

5. Ценова оферта за "Автокаско"
6. Ценова оферта за "Гражданска отговорност"
7. Административни данни
8. Договор за "Автокаско" - проект
9. Договор за "Гражданска отговорност" - проект

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ [08.02.2018]

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ на служители”.
    Конкурсът ще се проведе на 26.02.2018 г. в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”№ 101.
    Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 09.02.2018 г. до 23.02.2018 г. вкл. или от адрес www.bmv-eood.bg
    Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа  с краен срок до 16.00 часа на 23.02.2018 г.          
За справки: тел. 02/8130711.

Конкурсна документация:

1. Заповед за откриване на процедура за за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ на служители”.

2. Документация за процедура по възлагане на поръчка чрез публична покана за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“;

3. Проект на договор.

Back to top

Повторна процедура за Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ [27.10.2017]

БМВ ЕООД открива повторна процедура с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ за следните видове финансови услуги :
1. Свободни парични средства;
2. Платежни и свързани услуги ;
3. Финансиране.
Конкурсна документация:
1. Покана
2. Решение
3. Приложение 1 - Административни сведения за участника
4. Приложение 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелства
5. Приложение 3 - Декларация за съпътстващи услуги
6. Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност
7. Приложение 5 - Техническо предложение
8. Приложение 6 - Ценова оферта
9. Приложение 7 - Декларация за приемане на условията на конкурсната процедура
10. Методика за оценяване
11. Проект на договор
Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. на 13.11.2017 г.
Офертите се подават в деловодството на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.
Всички въпроси на заинтересованите лица относно процедурата , следва да се изпращат на факс: 02 8313185 или на адрес: гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.

 

Back to top

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ [10.10.2017]

БМВ ЕООД открива процедура с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ за следните видове финансови услуги :
1. Свободни парични средства;
2. Платежни и свързани услуги ;
3. Финансиране.

Конкурсна документация:

1. Покана
2. Решение
3. Приложение 1 - Административни сведения за участника
4. Приложение 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелства
5. Приложение 3 - Декларация за съпътстващи услуги
6. Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност
7. Приложение 5 - Техническо предложение
8. Приложение 6 - Ценова оферта
9. Приложение 7 - Декларация за приемане на условията на конкурсната процедура
10. Методика за оценяване
11. Проект на договор
Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. на 24.10.2017 г. 

Офертите се подават в деловодството на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101. 

Всички въпроси относно процедурата на заинтересованите лица, следва да се изпращат на факс: 02  8313185 или на адрес:  гр. София  -  1202,      бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС”

Безконтактни мултиплексорни вериги ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс за застраховане на 9 броя МПС със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС”.

Конкурсът ще се проведе на 24.07.2017 г. от 10.00 часа в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”№ 101.
Документацията може да бъде свалена и от сайта на дружеството, от секция „Профил на купувача“, на адрес www.bmv-eood.bg.
Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на 21.07.2017 г.
За справки: тел. 02/8130711

 

Конкурсна документация:
1. Обявление

2. Заповед №37/30.06.2017

3. Списък на автомобилите за "Автокаско"
4. Списък на автомобилите за "Гражданска отговорност"

5. Ценова оферта за "Автокаско"
6. Ценова оферта за "Гражданска отговорност"
7. Административни данни
8. Договор за "Автокаско" - проект
9. Договор за "Гражданска отговорност" - проект

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ [16.01.2017]

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ на служители”.
    Конкурсът ще се проведе на 31.01.2017 г. в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”№ 101.
    Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 17.01.2017 г. до 30.01.2017 г. вкл. или от адрес www.bmv-eood.bg
    Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа  с краен срок до 16.00 часа на 30.01.2017 г.          
За справки: тел. 02/8130711.

Конкурсна документация:

1. Документация за процедура по възлагане на поръчка чрез публична покана за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“;

2. Проект на договор.

Back to top

Конкурс за застраховане на МПС, собственост на БМВ ЕООД [07.07.2016]

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс за застраховане на 11 броя МПС със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка "Каско на МПС".

Конкурсът ще се проведе на 22.07.2016 г. от 10.00 часа в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”№ 101.
    Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 07.07.2016г. до 21.07.2015 г. вкл. или от адрес www.bmv-eood.bg.  
    Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа  с краен срок до 16.00 часа на 21.07.2016 г.          
За справки: тел. 02/8130711.

Конкурсна документация:

1. Обявление

2. Заповед №46/05.07.2016 г.

3. Списък на автомобилите за "Автокаско"

4. Списък на автомобилите за "Гражданска отговорност"

5. Ценова оферта за "Автокаско"

6. Ценова оферта за "Гражданска отговорност"

7. Административни данни

8. Договор за "Автокаско" - проект

9. Договор за "Гражданска отговорност" - проект

 

Back to top

Конкурс за избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции [25.08.2015]

БМВ ЕООД открива процедура с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ за следните видове финансови услуги :
1. Свободни парични средства – депозити / депозит в размер на 200000 лв. и 700000 лв.;
2. Платежни и свързани услуги - управление на разплащателни сметки, банкови преводи,
касови операции, операции през POS – терминал;
3. Финансиране – банкови гаранции /банкова гаранция за 1200000 лв./;

Конкурсна документация:

  1. Покана

  2. Решение

  3. Приложение 1 - Административни сведения за участника

  4. Приложение 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелства

  5. Приложение 3 - Декларация за съпътстващи услуги

  6. Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност

  7. Приложение 5 - Техническо предложение

  8. Приложение 6 - Ценова оферта

  9. Приложение 7 - Декларация за приемане на условията на конкурсната процедура

 10. Методика за оценяване

 11. Проект на договор

 Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. нa 08.09.2015 г.

 

Отговори на постъпили въпроси:

Отговори(*.pdf)

 

Съобщение [10.09.2015 г.]

Протокол от конкурс с предмет„Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “

Заповед №123/23.09.2015 г. относно обявяване класирането на участниците от проведен конкурс с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД "

 

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за застраховка "Имущество" на дълготрайни материални активи и застраховка "Гости хотел" [30.06.2015]

БМВ ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател за сключване застраховки по обособени позиции:

  • „Имущество“ на дълготрайни материални активи, собственост на БМВ ЕООД
  • Застраховка „Гости хотел“

Конкурсна документация:

1. Обявление

2. Заповед

3. Задание на възложителя

4. Оферта - образец

5. Ценово предложение - образец

6. Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви от "а" до "д" вкл., т.2 и т.3 от ЗОП - образец

7. Декларация по чл. 47, ал.2, т.1,3,4 и 5 от ЗОП - образец

8. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - образец

9. Декларация за запознаване с проекта на договора и приемане на условията на същия

10. Проект на договор по обособена позиция 1 - Застраховка "Имущество"

11. Проект на договор по обособена позиция 2 - Застраховка "Гости хотел"

Заповед №112/16.07.2015 г. относно класиране на участниците в проведен конкурс за избор на застраховател за сключване на застраховки "Имущество" и "Гости хотел"

Back to top

Конкурс за застраховане на МПС, собственост на "БМВ" ЕООД

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс за застраховане на 10 броя МПС със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка "Каско на МПС".

Конкурсът ще се проведе на 22.06.2015 г. от 10.00 ч. в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №101.

Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 10.06.2015 г. до 18.06.2015 г. вкл. или на e-mail:

Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №101, от 9.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 17.00 ч. с краен срок до 16.00 ч. на 18.06.2015 г.

За справки: тел. 02/8130711

Конкурсна документация:

1. Обявление

2. Заповед №99/05.06.2015 г.

3. Списък на автомобилите за "Автокаско"

4. Списък на автомобилите за "Гражданска отговорност"

5. Ценова оферта за "Автокаско"

6. Ценова оферта за "Гражданска отговорност"

7. Административни данни

8. Договор за "Автокаско"  - проект

9. Договор за "Гражданска отговорност" - проект

Заповед №107/24.06.2015 относно класиране на участниците от проведен конкурс за застраховане на МПС

Back to top